Jak Podróżować, Cieszyć się i Szanować: Hostele i Turystyka Zrównoważona

Rok 2017 został ogłoszony przez Zjednoczone Narody Międzynarodowym Rokiem Turystyki Zrównoważonej dla Rozwoju. Głównym zamierzeniem jest zwiększenie świadomości wśród podróżujących, rządów państw oraz samego przemysłu turystycznego, aby uczynić turystkę katalizatorem pozytywnych zmian. Co oznacza to dla nas: Hostelarzy, Turystów i Podróżników?

Inline
Inline